Lovas.hr - Općina Lovas

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Nakon Domovinskog rata, gospodarstvo je na području općine Lovas bilo gotovo u potpunosti uništeno. Višegodišnjim trudom gospodarstvenika, djelatnika i lokalnih vlasti, stvari su se pokrenule nabolje.

mlin1

U svojoj povijesti, Lovas i Opatovac su bila napredna i razvijena mjesta pa je tako Lovas već početkom prošlog stoljeća imao telefonsku centralu i električnu mrežu. Krajem 19. stoljeća u Lovasu je osnovano Štedno i pripomoćno društvo, 1922. godine osnovano je više gospodarskih društava i zadruga. U Opatovcu je 1910. godine Gospodarska veresijska udruga imala 115 članova.

Do rata je gospodarstvo Općine Lovas bilo vrlo snažno. Uz razvijenu poljoprivredu, nisku nezaposlenost i velike mogućnosti razvoja industrije, malog i srednjeg poduzetništva te uslužnih djelatnosti, gospodarski prosperitet Općine Lovas bio je na zavidnom nivou. Do rata je u pogonu “Borovo” u Lovasu radilo 350 radnika, uglavnom žena. Danas je pogon potpuno uništen i nije više u funkciji. U Opatovcu, u dispečerskom centru INA-e, zajedno s Dunavskim Lloydom, radilo je više od 40 djelatnika. Danas taj pogon nije u funkciji i zapošljava tek sedam radnika. Pored toga, vrlo je aktivna bila i PZ “Lovas”, koja je tijekom rata značajno devastirana.

Brojni pokazatelji, između ostalog, broj zaposlenih osoba te osoba prijavljenih na mirovinsko osiguranje, kao i broj nezaposlenih prijavljenih na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, govore o činjenici daje stanje danas puno bolje. Puno govori i podatak daje, u posljednjih pet godina, trenutno zabilježen najmanji broj nezaposlenih. Trendovi su vrlo pozitivni, ali je za to trebalo stvoriti kvalitetne pretpostavke. Trenutno se, kao plod promišljanja i rada općinskog Poglavarstva i Vijeća, uz stavove i potporu struke te nadležnih institucija, u Lovasu i Opatovcu provode vrlo bitni gospodarski projekti. Da bi se isti realizirali, u početku je bilo vrlo bitno riješiti temeljne pretpostavke, poput:

 • kvalitetna infrastruktura (komunalna, ali i društvena),
 • prostorno-planska dokumentacija (Prostorni plan uređenja općine, Program ukupnog razvoja),
 • zakonske pretpostavke (Zakon o gradu Vukovaru, čije se pojedine uredbe primjenjuju na
 • područje. Grada Iloka, općina Lovas i Tovarnik, pripadnost I. skupini područja od posebne
 • državne skrbi i si.),
 • povoljna ulagačka klima i dr.

Uz puno truda, rada, ali i problema, uz zajedništvo, danas su ove pretpostavke stvorene i potencijalnim ulagačima se ima što ponuditi.

Izdvojili bi nekoliko, trenutno najvažnijih, gospodarskih projekata:

Gospodarska zona (Poslovna zona “Lovas”), koja se prostire na 10 ha zemljišta, opremljenog kompletnom infrastrukturom, uz vrlo povoljne mogućnosti ulaganja. U sklopu zone nalazi se i “agro-zona” na površini od minimalno 3 ha. Ulaganjima od ukupno 10 milijuna kuna, gospodarska zona je završena te je otvoren natječaj za prodaju građevinskih parcela, također pod vrlo povoljnim uvjetima.

Pilot projekt navodnjavanja: Završena je realizacija I. faze projekta - izgradnja akumulacije vode Opatovac, s ukupno 1 milijun m3 vode. Vrijednost ove faze radova iznosila je 16 milijuna kuna. U II. fazi radova, čiji se početak očekuje krajem 2008. godine, biti će izveden razvod vode do parcela za navodnjavanje, cca 500 ha poljoprivrednih površina (intenzivna poljoprivreda - voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo i si.).
Izgradnja zimske luke u Opatovcu - Projekt, čija je ukupna vrijednost 35 milijuna kuna, predviđa izgradnju luke za prihvat brodova u zimskom periodu te druge gospodarske svrhe.

a_akumulacija2
Gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, glavni su prioritet rada Općinskog vijeća i Poglavarstva i uvjet su opstanka ljudi u Lovasu i Opatovcu. Šansa je dana svima, a posebno mladim obiteljima.

Treba spomenuti nekoliko bitnih čimbenika gospodarskog razvoja:

Poljoprivredna zadruga “Lovas” i “Arator” d.o.o. Lovas - u velikom je djelu obnovila svoju proizvodnju i postrojenja te danas zapošljava 60-tak stalno uposlenih djelatnika, kao i određeni broj sezonskih djelatnika. Nositelj je brojnih-razvojnih projekata, poput: izgradnje farme krava, podizanje nasada voćnjaka i vinograda, aktivno uključena u projekt navodnjavanja.

citrus1

Poljoprivredna zadruga „Nova zadruga” Lovas - s novoizgrađenom vagom te linijom za sušenje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda.
Agro-Lovas d.o.o. Lovas - koji je do sada podigao 23,5 ha voćnjaka, a u planu je i sadnja novih 10 ha voćnjaka, kao i izgradnja hladnjače za koju je otkupljen prostor u Poslovnoj zoni Lovas.
Agro-Tovarnik d.o.o. Tovarnik - uz intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju na području k.o. Opatovac te planove za podizanje nasada voćnjaka.
Vupik d.d. Vukovar - obrađuje 108 ha vinograda i voćnjaka te ratarskih kultura na području naše općine.
Triko d.o.o Ilok - pogon tekstilne proizvodnje, otvoren u Lovasu tijekom srpnja ove godine. Pogon upošljava 75 žena s područja općine Lovas i okoline. Citrus d.o.o. Lovas — koji se također bavi poljoprivrednom proizvodnjom, s ukupno 7 zaposlenih osoba.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - kao značajan faktor gospodrskog razvoja, danas podižu sve više voćnjaka i vinograda te se bave intenzivnom ratarskom proizvodnjom i djelomično stočarstvom.

atriko

Pored navedenih, na području općine registriranje i određeni broj manjih poduzeća i obrta (PO „Lovas”, TUO „Ćipa” Opatovac, TO „Slavonija”, „Torzo” d.o.o. Lovas, „Pole” d.o.o. Opatovac, Braniteljska poljoprivredna zadruga “Dunav” Lovas i dr.).
Mogućnost snažnog razvoja gospodarstva, osim uz spomenute projekte i tvrtke, općina Lovas vidi i u potencijalnom dolasku ulagača iz bližeg i šireg okružja, kao i mogućim međunarodnim ulaganjima (projekt AGRO-DEV).
Značajno je i naglasiti da, kroz poslovnu zonu i mogućnosti ulaganja, sami gospodarstvenici stvaraju pretpostavke za svoj razvitak, koristeći pozitivne zakonske norme te vlastite i kreditne potencijale.

U narednom periodu bitnim smatramo:

 • izgradnju vinarije (ako je moguće zajedničkim ulaganjima);
 • izgradnju hladnjače i prostora za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda;
 • izgradnju postrojenja za preradu voća i povrća
 • mogućnost izgradnje pogona za korištenje razgradivih poljoprivrednih proizvoda u svrhu stvaranja energije (bioplin, etanol i sl.);
 • daljnji razvoj malih i srednjih proizvodnih i uslužnih poduzeća i obrta;
 • razvoj ruralnog turizma.
 

PLAN-GOSPODARENJA-OTPADOM

STATUT OPĆINE LOVAS

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

OBRASCI

EU INFO

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA ODVOZA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE LOVAS

Baner

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Lovaski list

 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 18 

Savjetovanje s javnošću

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS