Lovas.hr - Općina Lovas

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Datoteka Vel. Br. preuzimanja
Odluka o dodjeli stipendija Opcine Lovas za akademsku godinu 2018./2019. 62.08 KB Preuzimanje 17
Analiza davanja koncesije 1.75 MB Preuzimanje 61
Izvjesce o utrosku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. sijecnja do 31. prosinca 2017. godine 207.5 KB Preuzimanje 65
Odluka o dodjeli prostora na koristenje Udrugama 37.99 KB Preuzimanje 108
Odluka o financijskoj potpori programima projektima udruga s podrucja Opcine Lovas za 2018. 45 KB Preuzimanje 99
Lista prvenstva za za dodjelu opcinskog prostora 40.2 KB Preuzimanje 97
Odluka o dodjeli stipendija Opcine Lovas za akademsku godinu 2017 2018 62.08 KB Preuzimanje 149
Odluka o formiranju Savjeta nacelnice Opcine Lovas 195.5 KB Preuzimanje 197
Poslovnik o radu Stozera CZ Opcine Lovas (2) 44.83 KB Preuzimanje 457
POLUGODISNJE IZVJESCE O RADU OPCINSKE NACELNICE OPCINE LOVAS ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE 20.08 KB Preuzimanje 266
Odluka o potvrdjivanju zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Lovas 175 KB Preuzimanje 257
Odluka o imenovanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Lovas 174.5 KB Preuzimanje 256
Izvjesce o utrosku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu RH u razdoblju od 01. sijecnja do 31. prosinca 2016 204 KB Preuzimanje 306
Izvjesce o utrosku sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradjene zgrade u prostoru u 2016. godinu 32.5 KB Preuzimanje 250
IZVJESCE O IZVRSENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUCJU OPCINE LOVAS U 2016. GODINI 237 KB Preuzimanje 299
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela Opcine Lovas 2.15 MB Preuzimanje 334
Pravilnik o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela Opcine Lovas 3.71 MB Preuzimanje 361
Odluka o visini osnovice za obracun place lokalnih sluzbenika i namjestenika u Opcini Lovas 425.58 KB Preuzimanje 304
Odluka o osnivanju prava sluznosti polaganja i imanja vodova 42.83 KB Preuzimanje 310
Odluka o sufinanciranju prijevoza ucenika srednjih skola s podrucja Opcine Lovas za razdoblje od sijecnja do lipnja 2017. 178 KB Preuzimanje 290PLAN-GOSPODARENJA-OTPADOM

STATUT OPĆINE LOVAS

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

OBRASCI

EU INFO

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA ODVOZA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE LOVAS

Baner

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Lovaski list

 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 26 

Savjetovanje s javnošću

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS