Lovas.hr - Općina Lovas

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Datoteka Vel. Br. preuzimanja
Odluka o dodjeli prostora na koristenje Udrugama 37.99 KB Preuzimanje 37
Odluka o financijskoj potpori programima projektima udruga s podrucja Opcine Lovas za 2018. 45 KB Preuzimanje 33
Lista prvenstva za za dodjelu opcinskog prostora 40.2 KB Preuzimanje 34
Odluka o dodjeli stipendija Opcine Lovas za akademsku godinu 2017 2018 62.08 KB Preuzimanje 85
Odluka o formiranju Savjeta nacelnice Opcine Lovas 195.5 KB Preuzimanje 140
Poslovnik o radu Stozera CZ Opcine Lovas (2) 44.83 KB Preuzimanje 341
POLUGODISNJE IZVJESCE O RADU OPCINSKE NACELNICE OPCINE LOVAS ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE 20.08 KB Preuzimanje 202
Odluka o potvrdjivanju zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Lovas 175 KB Preuzimanje 193
Odluka o imenovanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Lovas 174.5 KB Preuzimanje 195
Izvjesce o utrosku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu RH u razdoblju od 01. sijecnja do 31. prosinca 2016 204 KB Preuzimanje 245
Izvjesce o utrosku sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradjene zgrade u prostoru u 2016. godinu 32.5 KB Preuzimanje 192
IZVJESCE O IZVRSENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUCJU OPCINE LOVAS U 2016. GODINI 237 KB Preuzimanje 216
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela Opcine Lovas 2.15 MB Preuzimanje 257
Pravilnik o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela Opcine Lovas 3.71 MB Preuzimanje 268
Odluka o visini osnovice za obracun place lokalnih sluzbenika i namjestenika u Opcini Lovas 425.58 KB Preuzimanje 237
Odluka o osnivanju prava sluznosti polaganja i imanja vodova 42.83 KB Preuzimanje 235
Odluka o sufinanciranju prijevoza ucenika srednjih skola s podrucja Opcine Lovas za razdoblje od sijecnja do lipnja 2017. 178 KB Preuzimanje 229
Izvjesce o utrosku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu RH u razdoblju od 01. sijecnja do 31. prosinca 2016. 204 KB Preuzimanje 258
Plan prijma u sluzbu za 2017. godinu 41.79 KB Preuzimanje 259
AKTI OPCINSKE NACELNICE 265.47 KB Preuzimanje 361PLAN-GOSPODARENJA-OTPADOM

STATUT OPĆINE LOVAS

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

OBRASCI

EU INFO

Baner

Lovaski list

 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 25