JAVNI POZIV ZA PRISTUP PREKOGRANIČNOJ MREŽI ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE I PROGRAMU PAMETNE SURADNJE

Općina Lovas, kao vodeći partner u suradnji sa projektnim partnerima Općinom Bač i Gradom Ilokom uspostavlja Mrežu kao jednu od aktivnost na projektu FED CCNET – Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks.

Prekogranična mreža za povoljno poslovno okruženje naglašava potrebu za komunikacijom i suradnjom svih relevantnih dionika kao što su mala i srednja poduzeća, komore, lokalne vlasti, obrazovne i istraživačke institucije koje imaju želju i interes da zajedničkim radom (izvan granica svoje države) rade na kreiranju pametnog i održivog gospodarskog razvoja programskog područja.

Program pametne suradnje je aktivnost koja ima za cilj jačanje suradnje između malih i srednjih poduzeća i visokih učilišta i istraživačkih institucija.

Poziv za pristup prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje stalno je otvoren.

Javni poziv i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

Obrazac- Iskaz interesa za članstvo

SPORAZUM O PRISTUPANJU MREŽ I PROGRAMU PAMETNE SURADNJE

Javni poziv za pristup mreži i programu pametne suradnje

Najnovije objave

U sklopu projekta FED CCNET, imate priliku na sveobuhvatne programe obuke "Marketing i PR" i ...

U sklopu projekta FED CCNET, imate priliku na sveobuhvatan trening program „Specijalizirani ...

Općina Bač, kao jedan od projektnih partnera sa Gradom Ilokom i Općinom Lovas koja je vodeći ...

Općina Lovas, kao vodeći partner u suradnji sa projektnim partnerima Općinom Bač i Gradom ...