ODRŽAN PETI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA I UPRAVNOG ODBORA

Održan je peti sastanak projektnih partnera i upravnog odbora projekta FED CCNETa zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 sastanak je održan putem video poziva. Voditeljica projekta je podnijela Izvješće upravnom odboru o provedenim aktivnostima te planiranim aktivnostima u nadolazećem periodu, te da do sada nije bilo odstupanja od plana provedbe projekta. Članovi upravnog odbora su zadovoljni sa dosadašnjom provedbom projekta.

Najnovije objave

Općina Bač, kao jedan od projektnih partnera sa Gradom Ilokom i Općinom Lovas koja je vodeći ...

Općina Lovas, kao vodeći partner u suradnji sa projektnim partnerima Općinom Bač i Gradom ...

U sklopu Projekta prekogranične suradnje FED CCNET-a u Gradu Iloku započela je obuka pod nazivom ...

Održan je peti sastanak projektnih partnera i upravnog odbora projekta FED CCNETa zbog trenutne ...