ODRŽAN ŠESTI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA I UPRAVNOG ODBORA

Održan je šesti sastanak projektnih partnera i upravnog odbora projekta FED CCNET-a, zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 sastanak je održan putem video poziva. Voditeljica projekta je podnijela Izvješće upravnom odboru o provedenim aktivnostima te aktivnostima u nadolazećem periodu, te da do sada nije bilo odstupanja od plana provedbe projekta. Projekt se bliži kraju, većina aktivnosti je izvršena, a članovi upravnog odbora su zadovoljni sa dosadašnjom provedbom projekta.Najnovije objave

U sklopu Projekta prekogranične suradnje FED CCNET u Gradu Iloku održana je obuka pod nazivom ...

Dana 07. svibnja 2021. godine video pozivom je održan sastanak partnera, Upravljačkog tijela i ...

Održan je šesti sastanak projektnih partnera i upravnog odbora projekta FED CCNET-a, zbog ...

Dana 13. travnja 2021. godine u sklopu projekta FED CCNET, održan je okrugli stol – radionica na ...